Przeciwciała wirusa SARS-CoV-2 we krwi krwiodawców sprzed 10 lat