Prawne aspekty segregacji sanitarnej dzieci w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowawczo – oświatowych