Zapalenie mięśnia sercowego u szczepionych dzieci w wieku 12-17 lat