Niemieckie Stowarzyszenie Lekarzy wzywa do zaprzestania szczepień: nadmierna śmiertelność spowodowana skutkami ubocznymi!