Zapobieganie i leczenie powikłań po przyjęciu eksperymentalnych preparatów genetycznych nazwanych „szczepionkami przeciw Covid-19”