Nowe rozporządzenie pozwala Komisji Europejskiej ogłosić pandemię z powodu „stanu zagrożenia zdrowia publicznego”