2023-05-26

Człowiek augmentowany z mikroczipem i oznakowaniem

Człowiek augmentowany (ang. augmented human) to koncepcja odnosząca się do idei, że człowiek może zostać wzmocniony lub udoskonalony za pomocą technologii w celu rozszerzenia jego możliwości fizycznych i kognitywnych. Pojęcie człowieka augmentowanego dotyczy różnych aspektów, w zależności od kontekstu, i obejmuje zarówno fizyczne wzmocnienia, takie jak protezy, implanty, egzoszkielety czy sztuczne narządy, jak i technologiczne wzmocnienia, takie jak interfejsy mózg-komputer, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość (AR) czy implantowane urządzenia medyczne. Deklarowanym celem człowieka augmentowanego jest przekraczanie ograniczeń biologicznych, poprawa wydajności, zdrowia, jakości życia i umiejętności jednostki. Technologie augmentacyjne mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w odzyskaniu utraconych funkcji lub wzmocnieniu ich możliwości, […]
2023-05-15

Jak często występują skutki uboczne szczepionek? Dane z badań Pfizer-Biontech niewiarygodne i zmanipulowane

dr Hans Joachim Kremer 11 maja 2023 źródło Właściwe dane z randomizowanych badań klinicznych (RBC) byłyby doskonałe do szacowania częstości występowania działań niepożądanych, nie dotyczy to jednak w ogóle badania Pfizer-Biontech, gdyż istnieją wyraźne przesłanki, że dane dotyczące zgonów i ogólnie poważnych powikłań były manipulowane. Ostrożnie licząc, co najmniej mniej 5 proc. zaszczepionych preparatem mRNA jest dotkniętych poważnymi skutkami ubocznymi, zaś wskaźnik ten u kobiet jest wyższy. Niedawno zwrócili się do mnie prawnicy z prośbą o przedstawienie szacunków dotyczących częstości występowania ciężkich i poważnych działań niepożądanych po szczepieniach COVID-19. Z ważnych powodów zawsze podkreślałem, że jest to mało możliwe na […]
2023-05-06

Program wyludnienia. Część 4

fot.: TCW Defending Freedom Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem artykułu Stephena McMurray’a opublikowanego na stronie: www.conservativewoman.co.uk. CZĘŚĆ CZWARTA Toksyny w naszym jedzeniu i wodzie 18 kwietnia 2023 roku Stephen McMurray źródło: Niniejszy artykuł jest ostatnią, czwartą częścią z serii śledzącej historię kontroli populacji aż do dzisiejszych wysiłków wyludnienia podejmowanych od wielu dziesiątków lat przez tzw. elity tego wiata. Część pierwsza, część druga oraz część trzecia są dostępne na naszej stronie. Niniejsza publikacja dotyczy powszechnych dodatków do żywności i wody, mające istotny wpływ na bezpłodność jednak mimo to nadal są stosowane. Tłumaczenie zostało poszerzone o przypisy i dodatkowy cytat z jednej z […]
2023-05-05

Program wyludnienia. Część 3

fot.: TCW Defending Freedom Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem artykułu Stephena McMurray’a opublikowanego na stronie: www.conservativewoman.co.uk. CZĘŚĆ TRZECIA Szczepionki i niepłodność 31 marca 2023 roku Stephen McMurray źródło: Jest to trzecia część serii śledzącej historię kontroli zaludnienia aż do dzisiejszych dążeń depopulacyjnych. Część pierwszą można przeczytać tutaj, a część drugą tutaj. Niniejszy artykuł stawia pytanie, czy szczepionki, zatwierdzone przez władze medyczne jako bezpieczne, są takie w rzeczywistości. Przedstawia on przekonujące i niepokojące dowody, które sugerują negatywny wpływ na płodność i reprodukcję człowieka. W ciągu ostatnich 70. lat wskaźniki płodności zmniejszyły się na całym świecie, przy czym według Światowego Forum Ekonomicznego spadek […]