2023-05-26

Człowiek augmentowany z mikroczipem i oznakowaniem

Człowiek augmentowany (ang. augmented human) to koncepcja odnosząca się do idei, że człowiek może zostać wzmocniony lub udoskonalony za pomocą technologii w celu rozszerzenia jego możliwości fizycznych i kognitywnych. Pojęcie człowieka augmentowanego dotyczy różnych aspektów, w zależności od kontekstu, i obejmuje zarówno fizyczne wzmocnienia, takie jak protezy, implanty, egzoszkielety czy sztuczne narządy, jak i technologiczne wzmocnienia, takie jak interfejsy mózg-komputer, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość (AR) czy implantowane urządzenia medyczne. Deklarowanym celem człowieka augmentowanego jest przekraczanie ograniczeń biologicznych, poprawa wydajności, zdrowia, jakości życia i umiejętności jednostki. Technologie augmentacyjne mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w odzyskaniu utraconych funkcji lub wzmocnieniu ich możliwości, […]
2023-05-23

Rakotwórczy wirus odkryty w „szczepionkach” Pfizera!

Naukowcy wyrażają obawy dotyczące wykrycia rakotwórczego Simian Virus 40
2023-05-22

Will history with a pandemic repeat itself?

2023-05-22

La storia della pandemia si ripeterà?