2023-03-16

Zapobieganie i leczenie powikłań po przyjęciu eksperymentalnych preparatów genetycznych nazwanych „szczepionkami przeciw Covid-19”

Preparaty genetyczne nazwane "szczepionkami przeciw Covid-19" zawierają toksyczne substancje takie jak tlenek i wodorotlenek grafenu, metale ciężkie, glikol polietylenowy i inne (tak wykazują badania z niezależnych laboratoriów ze wszystkich kontynentów). Uszkadzają narządy, tkanki, komórki, aparat genetyczny. Na poziomie komórkowym powodują olbrzymi stres oksydacyjny który staje się przyczyną zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, nowotworowych. Na szczęście są opracowane protokoły zapobiegawczo-lecznicze.
2022-10-08

Jak się pozbyć białka Spike?

Marc Doyer (we Francji) zeznał, że u jego żony rozwinęła się choroba Creutzfeldta-Jakoba około dwa tygodnie po drugiej dawce szczepionki mRNA firmy Pfizer. Mężczyzna zeznał również, że pierwsze objawy pojawiły się u jego żony w ciągu 15dni, i to po przyjęciu przez kobietę preparatu, którego producent nie był znany. Mimo tych okoliczności trudno mówić o przypadku, zaś samo stosowanie w podobnych sytuacjach określenia „koincydencja” jest zdecydowanym nadużyciem. Nie możemy już dłużej mówić „o przypadkach”.
2022-10-08

Acetylocysteina (NAC) zmniejsza ryzyko wentylacji mechanicznej i śmiertelność u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19

 We wcześniejszych badaniach klinicznych wykazano, że N-acetylocysteina (NAC) wywiera korzystne działanie w różnych chorobach układu oddechowego, poprzez działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Naszym celem była ocena potencjalnego wpływu NAC u hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19, pod względem progresji do ciężkiej niewydolności oddechowej (SRF) i śmiertelności.
2022-10-08

Potencjalne korzyści z połączenia suplementów czarnuszki siewnej (Nigella sativa) i cynku w leczeniu COVID-19

Streszczenie obrazujące przedmiot pracy Wirus SARS-CoV wiąże swoje białka szczytowe (S) z enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2) gospodarza. Po wniknięciu do organizmu wirusowe RNA jest uwalniane w cytoplazmie - potencjalnym miejscu zatrzymania uwalniania przez tymochinon. ORF1a i ORF1ab ulegają translacji do RdRP, który ostatecznie syntetyzowany pośredniczy zarówno w replikacji jak i transkrypcji. Jednak cynk (Zn2+) może zatrzymać replikację wirusa poprzez inaktywację (-|) RdRP.