2023-05-26

Człowiek augmentowany z mikroczipem i oznakowaniem

Człowiek augmentowany (ang. augmented human) to koncepcja odnosząca się do idei, że człowiek może zostać wzmocniony lub udoskonalony za pomocą technologii w celu rozszerzenia jego możliwości fizycznych i kognitywnych. Pojęcie człowieka augmentowanego dotyczy różnych aspektów, w zależności od kontekstu, i obejmuje zarówno fizyczne wzmocnienia, takie jak protezy, implanty, egzoszkielety czy sztuczne narządy, jak i technologiczne wzmocnienia, takie jak interfejsy mózg-komputer, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość (AR) czy implantowane urządzenia medyczne. Deklarowanym celem człowieka augmentowanego jest przekraczanie ograniczeń biologicznych, poprawa wydajności, zdrowia, jakości życia i umiejętności jednostki. Technologie augmentacyjne mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w odzyskaniu utraconych funkcji lub wzmocnieniu ich możliwości, […]
2022-10-12

Wybuchowe wyniki badań z wirusem „Marburg” w tle

Ukierunkowane dostarczanie nanoarkuszów o zmniejszonej zawartości tlenku grafenu za pomocą wielofunkcyjnych nanopęcherzyków ultradźwiękowych do wizualizacji i ulepszonej terapii fototermicznej
2022-10-11

Niebezpieczne nanocząsteczki w preparatach donosowych

Producenci szczepionek już co najmniej dwie dekady temu postawili na szczepionki donosowe, ale jak dotąd rozwój produktu był powolny, ponieważ naukowcy przyznają, że jamę nosową od mózgu oddziela tylko cienka przegroda. Według Our World in Data, na całym świecie podano ponad 12 miliardów dawek szczepionki COVID-19 i wszystkie w formie zastrzyków. Próbując zmiękczyć amerykańską opinię publiczną do niekończącej się parady szczepionek uzupełniających COVID-19 i innych, dr Anthony Fauci twierdzi teraz, że praca nie została wykonana, a szczepionki nie chronią zbyt dobrze.
2022-10-10

Badania odpowiedzi immunologicznej nanoszczepionek z tlenku grafenu

Tlenek grafenu (GO) jest nowym, jednowarstwowym, dwuwymiarowym nanomateriałem węglowym z dużą liczbą grup funkcyjnych zawierających tlen, takich jak grupy karboksylowe, hydroksylowe, karbonylowe i epoksydowe przyłączone do jego powierzchni, który charakteryzuje się dobrą adsorpcją i biokompatybilnością, wykazując tym samym obiecujące zastosowania w dziedzinie dostarczania leków. W niniejszej pracy omówiono przygotowane do badań nanokompleksy GO obciążone OVA z modelowym antygenem - owalbuminą (OVA), a następnie wstępnie zbadano i oceniono odpowiedzi immunologiczne indukowane u myszy.