2022-10-10

Przymuszanie pracowników do szczepień jest niezgodne z prawem

Żądanie przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami, by osoby zatrudnione poddały się szczepieniu przeciw COVID-19 narusza przepisy Kodeksu pracy i nie może korzystać z ochrony prawnej - niezależnie od charakteru umowy oraz charakteru wykonywanej przez pracownika pracy. Również żądanie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez pracownika preparatu nazywanego powszechnie „szczepionką” lub wyników z testów „na wykrycie wirusa SARS-CoV2” (np. PCR), bądź nawet samo wypytywanie pracownika, czy poddał się szczepieniu, są niezgodne z prawem.